JEHOVA’S GETUIGEN VERSPREIDEN HAAT TEGEN IEDEREEN DIE NIET IN HUN HETERO-HOKJE PAST

Volgens de Getuigen van Jehova is het duidelijk: God haat homoseksualiteit, daarom moeten gelovigen het ook haten. Iedere vorm van romantiek of seks die niet binnen een heteroseksueel huwelijk gebeurt, is volgens hen een gruwel. Op hun website lezen we onder andere : “Toen God de mensen schiep, was het zijn bedoeling dat ze alleen binnen een
huwelijk tussen man en vrouw seks zouden hebben. Wanneer de Bijbel hoererij veroordeelt, wordt daarmee seks buiten het huwelijk tussen zowel homoseksuelen als heteroseksuelen bedoeld.jehova

Hoewel meer en meer blijkt dat homoseksueel gedrag een natuurlijke variant van seksualiteit is die over alle mogelijke ontwikkelde diersoorten voorkomt en dat het dus een belangrijk deel van de diversiteit van die “schepping” is, blijven Jehova’s Getuigen zeggen dat het een zonde is die tegen Gods Wil in gaat. Ze vergelijken liefde en seksualiteit tussen
mensen van hetzelfde gender met gokverslavingen en met seksueel misbruik van kinderen. Volgens de Getuigen is er maar één mogelijke uitweg voor homoseksuelen : leven zonder relatie, zonder romantiek, zonder seks. Iedere suggestie dat relaties van LGBT’s (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) gelijkwaardig zijn, “is gebaseerd op het verkeerde idee dat mensen aan hun seksuele verlangens moeten toegeven. De Bijbel geeft mensen waardigheid door hen ervan te verzekeren dat ze ervoor kunnen kiezen niet aan onjuiste seksuele verlangens toe te geven als ze dat echt willen.”

De Getuigen van Jehova hebben echter door dat deze homo-haat niet meer populair is in onze maatschappij. Na een halve eeuw vechten voor hun rechten en hun waardigheid, hebben de LGBT’s een enorme mentaliteitsverandering kunnen veroorzaken. De Getuigen hebben dat begrepen en hebben de toon van hun haat wat milder gemaakt. Ze beweren dat ze homoseksuele personen niet veroordelen, alleen hun handelingen. Ze hebben een website met tientallen tips over hoe je als Jehova’s Getuige je homohaat beter kunt beargumenteren. Ze vergelijken het bijvoorbeeld met niet-rokers die niets
tegen rokers hebben, maar wel tegen de daad van het roken. Diezelfde website raadt Getuigen aan om in discussies te verwijzen naar zaken die homoseksuelen zelf verwerpelijk vinden en op die manier uit te leggen op welke manier ze die homoseksueel precies aan het haten zijn. “De meeste mensen, ook homoseksuelen, hebben normen en waarden
waardoor ze aan bepaalde dingen een hekel hebben, zoals bedrog, onrecht of oorlog. De Bijbel verbiedt dat soort gedrag en veroordeelt ook bepaalde vormen van seksueel gedrag, waaronder homoseksualiteit.”

Op die manier denken ze dat hun haat niet meer opvalt. Ze hebben niet eens door hoe erg het klinkt dat ze de liefde van LGBT’s vergelijken met roken, gokverslaving, misbruik, oorlog, onrecht, bedrog… Ze denken dat mensen ook echt geloven dat het mogelijk is om een persoon niet te veroordelen, maar hun liefde voor hun partner wel keer op keer een
verwerpelijke zonde te noemen. Ze lijken in de waan te leven dat het niet erg is om homoseksualiteit ‘hoererij’ te noemen, zo lang je het maar uitlegt en er wat bijbelcitaten bij plakt.

Vooral voor alle LGBT’s die opgroeien in een gezin van Jehova’s Getuigen is dit een groot probleem. Zij leren van kinds af aan dat hun hele wezen verkeerd is. Ze leren dat hun verlangen naar liefde en genegenheid, één van de belangrijkste onderdelen van hun persoon, een gruwel is. Als ze willen leven zoals hun natuur hen ingeeft, dan wordt dit door hun hele gemeenschap veroordeeld en gestraft. Als ze willen dat hun gemeenschap hen met respect blijft behandelen, dan moeten ze hun verlangens verborgen houden. Indien ze echt willen kiezen voor een leven in liefde met hun partner, dan worden ze uit de gemeenschap verstoten en verliezen ze ieder contact met hun familie en vrienden. Iedereen die als homo,
lesbienne, biseksueel of transgender in een gezin Jehova’s Getuigen opgroeit is een heel leven lang slachtoffer van de homohaat van die sekte.
Zo lang organisaties en bewegingen zoals de Jehova’s Getuigen blijven homohaat verpreiden, zal ook het geweld tegen LGBT’s niet ophouden.

grijskader

Dit is een open brief van Misha Anouk, ex-lid van de Jehova’s Getuigen aan de LGBT-gemeenschap en aan iedereen die zich niet thuis voelt in de binaire man/vrouw indeling van de samenleving. In deze brief legt hij uit hoe binnen deze homofobe sekte wordt gedacht over homoseksualiteit. Hij verontschuldigt zich ook voor het feit dat hij zelf jarenlang lid gebleven is van deze sekte en voor het leed dat hij op die manier mee veroorzaakte door zijn homofobe en seksistische uitlatingen.

 

Beste LGBT-Gemeenschap,

Twee derden van mijn leven was ik een homofobe kl**tzak. Ik ben nu 33 en het is tijd om me te verontschuldigen.

Je moet weten dat ik geboren ben in een gezin van Jehova’s Getuigen. Ik ben meer dan 21 jaar lid van deze organisatie geweest. Ik werd gedoopt toen ik 14 was en verliet de Getuigen van Jehova op 16 december 2003.

Even voor de duidelijkheid: Individuele leden van de Jehova’s Getuigen zijn niet per se slechte mensen. De meeste van mijn vroegere spirituele zussen en broers zijn schitterende mensen die het beste wensten voor hun familie, hun vrienden en – geloof het of niet – voor de mensen die ze bezochten om hun Wachttoren en Ontwaakt! boekjes te verdelen. Ik weet dit zeker, want ik was één van hen.

Dat is precies waarom ik er van overtuigd ben dat de Getuigen van Jehova als organisatie een homofobe sekte zijn.

Natuurlijk beweren de Getuigen dat ze geen personen veroordelen, maar wie willen ze hier voor de gek houden? Van zodra je de handelingen van een persoon gaat veroordelen, begin je automatisch over die persoon achter de handelingen ook een oordeel te vormen. Zeker als je die handelingen associeert met woorden als “tegennatuurlijke seksuele perversie”, “haat”, “perverse lust”, “veroordelen”, “afwijkend”, “seksuele degradering”… of ze zelfs gaat vergelijken met seksueel misbruik van kinderen.

De meeste Jehova’s Getuigen die ik kende, gingen akkoord met het gevoel dat schuilt achter die woorden. Ik weet dat zeker, want ik was het met hen eens.

Ik schaam me om te zeggen dat ik het grootste deel van mijn leven homoseksualiteit veracht heb. Ik dacht dat het een zonde was, iets slecht. Ik zag homoseksuelen als perverten en gebruikte ‘gay’ als scheldwoord. Ik was niet de enige. Wanneer mijn vrienden Jehova’s Getuigen en ik een film zagen met een homo in een hoofdrol, dan voelden we ons misselijk en we maakten er geen geheim van. We waren ervan overtuigd dat homoseksuelen zouden sterven in Armageddon en we geloofden dat ze dat verdienden.

Om eerlijk te zijn: Ik had steeds een slecht geweten, zelfs toen al, wanneer ik neerkeek op homoseksuelen. Ik wist dat we alleen de daden mochten veroordelen. Maar ik had in de Bijbel gelezen dat Jehova homoseksualiteit haatte, dus het kon toch niet zo heel erg zijn om hen te verachten, toch?

Op 16 december 2003 werd ik door de Jehova’s getuigen uit de gemeenschap gesloten. Mijn vroegere vrienden hebben me sinds die tijd gemeden. Mijn broer heeft sindsdien geen woord meer met me gesproken en van de relatie met mijn vrienden is slechts een wrak overgebleven. Ik heb zelf ondervonden wat het betekent als mensen op je neerkijken omdat ze het niet eens zijn met je levensstijl. Dat was de eerste les die ik leerde.

De tweede, veel waardevoller les, die ik de laatste 11 jaar leerde, is dat alles wat ik van de Jehova’s Getuigen over het leven leerde één grote hoop str*nt was. Ik ben opgegroeid als Getuige van Jehova en ben daardoor een homofobe kl**tzak geworden.

En ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat ik niet langer die kl**tzak ben. Toen ik ophield om Jehova’s Getuige te zijn, leerde ik respect hebben voor alle mogelijke manieren van leven. Ik leerde dat je kan kiezen met wie je naar bed gaat en hoe je je kleedt, maar je kunt je seksuele geaardheid of je natuurlijke gender niet veranderen. Ik groeide op in een strikt  binaire wereld, maar toen ik die wereld verliet, leerde ik de diverse wereld buiten de Jehova’s Getuigen meer en meer waarderen. Ik heb een groep vrienden uit de LGBT-gemeenschap en ze verwelkomen me allemaal hartelijk in hun levens, ondanks mijn verleden. Hun voorbeeld heeft me geraakt en toonde me wat een zak ik geweest ben.

Ik heb er geen idee van hoeveel mensen ik in mijn leven gekwetst heb met mijn geloof en met de homofobe en seksistische beledigingen die ik deed. Het maakt niets meer uit, het is erg genoeg dat ik die gedachten het grootste deel van mijn leven bij me had. Ik heb oprecht spijt dat ik zo’n soort persoon ben geweest. Ik weet zeker dat Jehova’s Getuigen geen misdaden tegen homoseksuelen zouden tolereren, maar ze begrijpen niet dat de haat in hun woorden een vruchtbare bodem is voor die misdaden. Ik ben zo gelukkig dat ik een kans heb gekregen om te veranderen. Ik zal nooit meer goed kunnen maken wat ik vroeger door mijn geloof misdeed. Het minste wat ik kan doen is me verontschuldigen dat ik een deel was van een beweging die bijdraagt tot onverdraagzaamheid. En ik zal alles doen wat ik kan om bij te dragen aan een wereld waar iedereen dezelfde rechten heeft als ik, waar ze ook vandaan komen, hoe ze zichzelf ook beschouwen en wie ze ook liefhebben.
Vriendelijke groeten,
Misha Anouk

http://taze.co/2015/05/08/jehovahs-witnesses-apology-lgbt/